Teaming, wat is dat?

Teaming, wat is dat?

Teaming is de vaardigheid om snel, soepel en slagvaardig samen te werken, onder druk van voortdurende verandering, zelfs met mensen die je nog niet goed kent, om – al doende – een gemeenschappelijk doel zo goed mogelijk te realiseren.

Zoals in crisisteams en zoals bij de ontwikkeling van een corona-vaccin.

 

TEAMING wat is het?

Waarom is het zo belangrijk?

Teams lijken zo vanzelfsprekend, dat we niet beter weten. Volgens schattingen gebeurt zo’n 75-80% van het werk tegenwoordig in teamverband.

Een team zien wij als een structuur waarbinnen mensen samenwerken. Werken in teams is niet alleen steeds belangrijker geworden, ook is het steeds dynamischer geworden. Daardoor is de houdbaarheid van teams drastisch gereduceerd. Het zijn vaak slechts tijdelijke samenwerkingsverbanden, die qua samenstelling en vorm snel veranderen. Mensen vertrekken en anderen nemen hun plaats in. Teams worden uit elkaar gehaald of juist samengevoegd.

De dynamische teams van deze tijd zijn betrekkelijk open configuraties gericht op bewegende doelen. De resultaten worden al doende bepaald. Taken, rollen en verantwoordelijkheden liggen niet vast, maar zijn soepel aan veranderende omstandigheden aan te passen. Om dat te begrijpen gingen we op onderzoek bij vernieuwende denkers en doeners uit de topsport, wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven.

Teaming, waar komt het vandaan?

Het begrip komt van Amy Edmondson (Harvard). Edmondson schreef er meerdere boeken over. Het vernieuwende aan dit concept is dat het niet langer uit gaat van stabiele teams, zoals in de bekende teammodellen van Hackman en Tuckman.

Teaming wordcloud

Extreme teaming: de Chileense mijnramp uit 2020

In deze TED-talk van Amy Edmondson bespreekt ze een voorbeeld van extreme teaming.

Teaming, hoe doe je dat?

Bij teaming draait het in essentie om drie dingen.

1. Het begint met ermee hoe je naar dingen kijkt. Je manier van kijken bepaalt je manier van denken. En daarmee je manier van doen. Zowel leren als presteren zijn belangrijk. Dit zorgt voor een positieve mindset (je wil een probleem oplossen, een ambitie realiseren) die mensen motiveert en activeert. Dat doe je onder meer met een techniek die bekend staat als framing.

2. Grenzen verkennen en verleggen. Door mensen, werelden, disciplines maar ook toekomst en verleden te verbinden ontstaan nieuwe oplossingen. Zoals het corona-vaccin.

3. Collectief leren door te doen: vervolgens benut je de kracht van samenwerking door collectief leren te stimuleren. En dat is een kwestie van doen, doen en nog eens doen. Dit vergt psychologische veiligheid zodat er een ritme van vooruitgang ontstaat. Daarbij zijn snelle en actiegerichte feedback en een heldere focus cruciaal.

 

Reteaming, wat is dat?

Reteaming zien we als de overtreffende trap van teaming. Het opstarten van nieuwe, opsplitsen van bestaande en beëindigen van teamsamenwerking is aan de orde van de dag. Het concept is bedacht door Heidi Helfand en komt uit de SCRUM-wereld. Zij spreekt van dynamic reteaming en schreef het boek Dynamic Reteaming – The Art and Wisdom of Changing Teams. Meer over reteaming, lees je in deze blog.

De kunst van het teamen staat niet op zich

In ons volgende boek beschrijven we hoe je door te teamen grenzen kunt verleggen. Concepten als teaming, reteaming en team of teams helpen mensen om de kracht van samenwerking volledig te benutten.

Teaming - Amy Edmondson - How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy

Extreme Teaming - Amy Edmondson - Lessons in Complex, Cross-Sector Leadership

Recommended Posts