Wat is reteaming?

Reteaming, wat is dat?

Het nieuwe boek Teaming van Davidson & Van der Loo met voorwoord van Amy Edmondson en nawoord van Rob Cross

We interviewden Heidi Helfand voor het boek Teaming.

Reteaming is het voortdurend aanpassen van je team om versneld te kunnen leren, makkelijker te innoveren en steeds beter te presteren.

Wij zien reteaming als de overtreffende trap van teaming (de vaardigheid om ‘on the fly’ en onder hoge druk meteen goed samen te kunnen werken, ook met mensen die je niet goed kent).

Het gaat om het opstarten van nieuwe teams maar ook het opsplitsen van bestaande en beëindigen van teamsamenwerking.

Het concept dynamic reteaming is bedacht door Heidi Helfand en komt uit de SCRUM-wereld.

Zij schreef het boek Dynamic Reteaming – The Art and Wisdom of Changing Teams. De dynamische teams waarover Helfand schrijft, hebben we omgedoopt tot pop-up teams.

Reteaming zien we als de overtreffende trap van teaming

Wat is er vernieuwend aan reteaming?

Heidi Helfand - Dynamic Reteaming

Heidi Helfand – Dynamic Reteaming

Helfand stelt dat bestaande modellen voor teamsamenwerking niet werken. Ze houdt een pleidooi hoe teams kunnen omgaan met continue verandering. Richard Hackman stelde: “Teams with stable membership perform better than those that constantly have to deal with the arrival of new members and the departure of old ones.” Volgens Helfand is dit achterhaald. Veel teams blijven nu eenmaal niet lang bij elkaar.

Minstens net zo bekend is het model van Bruce Tuckman met de vijf fasen (forming, storming norming, performing en later werd daar aan toegevoegd adjourning). Daar zou elk team doorheen gaan volgens Tuckman. Onderzoek laat zien dat dit niet het geval is.

Tuckmans model is volgens Helfand niet meer dan een idee hoe het ook zou kunnen gaan.

“Bestaande modellen voor teamsamenwerking werken niet”

Vijf patronen van reteaming

Helfand onderscheidt de volgende vijf patronen:

One-by-One Heidi Helfand - Dynamic Reteaming

One-by-One Heidi Helfand – Dynamic Reteaming

One-by-one

Een veelvoorkomende variant. Er komt een teamlid bij, of iemand verlaat het team. De impact kan klein zijn maar het team is per definitie veranderd.

Grow and split

Een team groeit en wordt opgesplitst in meerdere teams.

Isolation - Heidi Helfand - Dynamic Reteaming

Isolation – Heidi Helfand – Dynamic Reteaming

Merging

Het omgekeerde kan ook: teams worden samengevoegd tot een nieuw team.

Isolation

Hier spreken we van wanneer er bijvoorbeeld een spoedteam wordt geformeerd om in te spelen op een verandering.

Switching

Een vorm die goed past bij deze tijd.

Mensen switchen regelmatig tussen teams zodat hun leercurve steil blijft.

Een mooi voorbeeld van Reteaming in het onderwijs

Een klas waar de leerlingen 6 weken eerder klaar zijn en zo’n 20% hoger scoren? Lees het verhaal van Willy Wijnands en eduScrum. Teaming en reteaming spelen daar een grote rol in.

Teaming in het onderwijs - Willy Wijnands - Eduscrum

Boek en Online Masterclass Teaming

Online Masterclass Teaming van Hans van der Loo en Patrick Davidson

Online Masterclass Teaming

In het boek Teaming beschrijven we hoe de ontwikkeling van het coronavaccin tot stand kwam.

En welke rol concepten als teaming, reteaming, pop-up teams en team of teams daarbij speelden.

Voor meer informatie over de onderwerpen teaming en team of teams click je op de links.

In de Online Masterclass Teaming kun je zelf – of met je team – aan de slag met teaming. Het werkt als Netflix: je kijkt wanneer je wilt en in je eigen tempo. Meer informatie over de Online Masterclass Teaming via deze link.

Lees verder over teaming, Agile en Scrum

We interviewden voor ons boek Teaming onder meer Jeff Sutherland (bedenker van Scrum), Rini van Solingen (Agile-expert), Willy Wijnands (eduScrum). Die interviews vind je hier op de site, onder meer via deze link en op diverse blogs, zoals Management Impact, Managementboek en Managementsite.

Zo houd je een team in beweging, interview met Rini van Solingen

“Zo houd je een team in beweging” (Interview met Rini van Solingen)

Recommended Posts