Teaming, FAQ

Teaming FAQ

Wat is teaming?

Teaming is de vaardigheid om snel, soepel en slagvaardig samen te werken, onder druk van voortdurende verandering, zelfs met mensen die je nog niet goed kent, om – al doende – een gemeenschappelijk doel zo goed mogelijk te realiseren.

Hoe maak je een begin met teaming?

Teaming maakt het verschil - Zo pakken de beste wielerploegen het aan - Interview met Iwan Spekenbrink (Team DSM)

Teaming maakt het verschil – Zo pakken de beste wielerploegen het aan – Interview met Iwan Spekenbrink (Team DSM)

Het begint altijd met een of meerdere personen die iets willen presteren. Ze zijn ervan overtuigd dat je samen meer bereikt, dat je leert door te doen en dat je problemen kunt oplossen door ze terug te brengen naar de essentie. Zelfs onder hoge tijdsdruk. In ons boek ‘Teaming, de nieuwe realiteit van samenwerken’ lees je hoe je een vliegende start maakt met teaming.

Vertrekpunt voor teaming is dus met een gemeenschappelijk doel en mensen die daar veel energie in willen steken.

Vervolgens kijk je heel gericht welke kwaliteiten/talenten nodig zijn om dit doel te halen.

Deze manier van denken en doen is heel gebruikelijk bij hulpdiensten (spoed, rampen), legereenheden en operatieteams. Maar ook in sportteams waar het erom gaat je dat je je doel bereikt en daarbij is de samenstelling nooit vast. Lees hier hoe Dusan Tadic (aanvoerder van Ajax) teaming van nature omarmt.

Wat zijn jullie favoriete voorbeelden van teaming?

Het ontwikkelen van coronavaccins is een mooi voorbeeld van teaming. Daar werkten mensen samen, zelfs over bedrijfsgrenzen heen. De noodzaak voor een vaccin was immers zo groot dat zelfs concurrenten als BioNTech en Pfizer gingen samenwerken.

Bij aanvang had niemand had het antwoord in petto maar ze vertrouwden erop dat ze samen de uitdaging wel aan konden. Mensen haalden de rem eraf en drukten het gaspedaal in. Dat deden ze door vanuit een positieve mindset gericht aan de slag te gaan.

Wat betekent teaming in de praktijk?

Teaming betekent dat je gericht een uitdaging aangaat met een groep mensen die elkaar versterken. Teaming gaat uit van mensen die alert zijn en de urgentie van een uitdaging of probleem ervaren. Mensen die meteen overgaan tot de actiemodus want er staat iets op het spel. En ze weten dat daarbij samenspel de enige manier is om succesvol te zijn.

Daarom hanteert de leider drie hulpvragen vanuit teaming-optiek:

  1. Voel je de urgentie?
  2. Zie je de essentie?
  3. Doe je het slagvaardig in samenspel met anderen?

Brandweermensen (crisisteams), legereenheden, zorgprofessionals (hulpdiensten) en topsporters zijn het al gewend om op deze manier onder hoge druk te presteren.

Waarom is teaming zo’n belangrijke vaardigheid?

Omdat je samen veel meer kunt presteren! Zo’n 85% van de beroepsbevolking werkt tegenwoordig in een of meerdere teams.

Toch werken we nog vaak met oude modellen en ideeën. Zo hebben veel mensen tegenwoordig niet meer de luxe van een vast team maar werken ze wel samen om doelen te bereiken.

Je ziet ook dat de grenzen vervagen. Bij veel organisaties is niet duidelijk wie in dienst is en wie ingehuurd wordt. Dat maakt namelijk niet uit, het gaat erom dat je samenwerkt.

Daarnaast is teaming cruciaal in het leren binnen organisaties. En dat maakt presteren in de toekomst mogelijk. Voor de volgende generaties is teaming trouwens al de standaard. Op scholen wordt tegenwoordig al veel in teamverband gewerkt. Daar is teaming en reteaminghet continu aanpassen van de samenstelling al naar gelang de voortgang en behoeften – heel gebruikelijk.

Tot slot: van alle patenten die worden aangevraagd, zijn er 90% in teamverband ontstaan. Door kennis, talent en disciplines te verbinden kunnen mensen complexe uitdagingen samen wèl oplossen.

Wat is het verschil tussen projectteams en teaming?

Teaming - de nieuwe realiteit van samenwerken - Patrick Davidson & Hans van der Loo - boekcover (concept) - Hein van Putten

Teaming – de nieuwe realiteit van samenwerken – Patrick Davidson & Hans van der Loo

Er zijn veel overeenkomsten. Zo wordt er gericht gewerkt aan een doel, verzamel je mensen met specifieke achtergronden en is de samenwerking tijdelijk.

Er zijn echter ook veel verschillen. Dat begint al met de samenstelling. Bij teaming kiezen individuen er bewust voor om mee te werken aan een uitdaging in samenspel met anderen. Dat is niet bij elk projectteam het geval, zo zien we in de praktijk.

Bij teaming verandert de structuur continu en dat betekent dat doelen en samenstelling veel dynamischer zijn. Mensen komen erbij en gaan eraf. Teaming is meer zoals water waarover je je eigen route kunt kiezen. Alles stroomt en niets gaat vanzelfsprekend door.

De dynamiek is dus heel anders dan bij projectteams, waar mensen worden toegewezen aan projecten. Die teams worden vaak onderdeel van de structuur. Die structuur kan beperkend werken. Zie het als een rails waar treinen (projecten) overheen kunnen. Het maakt deel uit van een spoornetwerk. Voor teaming geldt meer de vergelijking met golvend water.

Wat betekent teaming voor leiderschap?

De taak van een leider is tweeledig als het gaat om teaming.

Allereerst zorg je voor een omgeving, een context, waarin teaming succesvol kan zijn. Een omgeving waarin mensen autonoom kunnen werken (lees: de ruimte krijgen), verbonden zijn vanuit een gemeenschappelijk ambitie en waar het gericht ontwikkelen van competenties centraal staat. Waar mensen de ruimte krijgen om te presteren.

Vervolgens zorg je er als leider voor dat je mensen heel gericht hun leiderschapskwaliteiten ontwikkelen in de dagelijkse praktijk. Je biedt daarin maatwerk.

Daarbij hanteert de leider drie hulpvragen vanuit teaming-optiek:

  1. Voel je de urgentie?
  2. Zie je de essentie?
  3. Doe je het slagvaardig in samenspel met anderen?

Op deze manier werk je als leidinggevende/coach heel gericht aan ontwikkeling van team én teamleden.

Wat is het verschil tussen de begrippen team en teaming?

Simpel gezegd is een team een structuur waarbinnen je werkt. Opvallend is dat een Amerikaans onderzoek uit 2019 liet zien dat het begrip ‘teamwork’ niet populair is. Adam Grant en Rob Cross spreken in de Harvard Business Review van een Collaborative Overload: we laten ons tijdens het werk kapen door meetings en andere sociale verplichtingen (lees via deze link). Zie hier ons interview met Rob Cross.

Teaming daarentegen geeft juist energie (betekenis, voortgang, nieuwsgierigheid). Teaming is bovendien een vaardigheid die steeds belangrijker wordt, vanwege enkele grote ontwikkelingen (flexibilisering arbeidsmarkt, complexiteit vraagstukken, benutten van diversiteit e.a.).

Is teaming nu wel of niet relevant nu thuiswerken zo’n vlucht heeft genomen tijdens de lockdown?

Een hybride team, wat is dat?

Een hybride team, wat is dat?

De lockdown versterkt de behoefte om samen met anderen te werken aan een doel. Naar verwachting zullen we veel meer hybride samenwerkingen zien. Een mix van online en fysiek, een mix van werknemers en inhuur, etc.

Dat betekent dat de vaardigheid om snel tot de essentie te komen en heel gericht in actie te komen alleen nog maar belangrijker wordt.

Anders gezegd: het team als structuur wordt minder belangrijk, maar de vaardigheid om met anderen te werken aan een gemeenschappelijk doel wordt alleen nog maar belangrijker. En uitdagender.

Voor de volgende generatie is teaming de nieuwe standaard. Crisisteams en sportteams weten niet beter. Corona heeft ons al laten voelen dat het anders moet. Dit is hoe het anders kan.

Hoe speelt teaming in op een belangrijke ontwikkeling als diversiteit?

Uit onderzoek (Kellogg University, Katherine Phillips) blijkt dat teams met een hogere diversiteit beter presteren. Bij teaming draait het erom dat elk teamlid zich veilig voelt om zijn mening/visie te delen, juist vanuit zijn/haar achtergrond. Op deze manier kom je tot betere oplossingen.

Teaming zorgt ervoor dat je dat doet met een doel in gedachten. Diversiteit is dan een middel en niet het einddoel. Bij teaming kom je snel tot de essentie, is er ruimte voor anderen en werk je autonoom maar verbonden door het gemeenschappelijke doel. Dat gaat trouwens niet vanzelf.

Waar komt het begrip teaming vandaan?

Amy Edmondson - Thinkers50 - interview on teaming - Patrick Davidson - psychological safety Hans van der Loo

Amy Edmondson (Harvard, Thinkers50) – interview on teaming

Het begrip is in 2012 geïntroduceerd door de Amerikaanse professor Amy Edmondson (Harvard) die er onderzoek naar deed. Lees ons interview met Edmondson over teaming. We bespraken het ontstaan van dit concept en de meest recente ontwikkelingen uit haar onderzoek en onze adviespraktijk.

Zie verder haar TED-talk en boeken (aanraders!).

Het vernieuwende aan dit concept is dat het niet langer uit gaat van stabiele teams, zoals in de bekende teammodellen van Hackman en Tuckman.

Wat is red teaming?

Met Red Teaming ga je gericht kijken welke zwakke plekken en kwetsbaarheden er in een systeem zijn te ontdekken. Dit doe je zodat je jezelf verbetert en ook wendbaarder wordt in geval van (ongewenste) verrassingen. De politie en andere hoog-risico overheidsorganisaties oefenen met Red Teaming om hun digitale beveiliging scherp te houden.

Red Teaming is afkomstig uit het Amerikaanse leger en ook de inlichtingendiensten werken ermee. De aanval op Pearl Harbour had voorkomen kunnen worden wanneer de mensen die het op dat moment onrealistische scenario van een aanval vanaf zee opperden, wel serieus waren genomen.

Een red team, rood team, is een groep die organisaties helpt zichzelf te verbeteren door verzet te bieden tegen het standpunt van de organisatie die ze helpen. Ze zijn vaak effectief in het helpen van organisaties om culturele vooroordelen te overwinnen en hun probleemoplossend vermogen te vergroten.

Bij deze red teaming-simulaties wordt de verdediging voor rekening genomen door zogenaamde blue teams. De organisatie is in handen het white team.

Ook bij bestrijding van de corona-crisis in ons land was er sprake van red teaming door het OMT. Lees hier over “het Red Team, een bont gezelschap van virusduiders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil organisaties stimuleren aan de slag te gaan met red teaming, en stelt daarom de handreiking ‘Red teaming in de praktijk’ online beschikbaar. Andere organisaties krijgen zo meer inzicht in wat er bij komt kijken en hoe zo’n oefening het beste kan worden voorbereid.

Heb jij ook een vraag over teaming?

Stel hem ons (via een mail) en we voegen hem toe aan deze teaming FAQ.

Zelf aan de slag met teaming, hoe doe je dat?

Zelf aan de slag met teaming - hoe doe je dat?

Zelf aan de slag met teaming – hoe doe je dat?

Recommended Posts