Pop-up-teams

Pop-up teams: teamen

Teams zijn niet alleen belangrijker, maar ook dynamischer geworden. Ze beginnen hun vaste contouren en kenmerken te verliezen.

Teams zijn grillig en vloeibaar geworden. Ze laten zich niet langer als een ding beschrijven. Ze zijn eerder te typeren als een continu veranderend proces. De Amerikaanse hoogleraar Amy Edmondson heeft hier een nieuwe term voor bedacht: zij spreekt niet langer van teams, maar van ‘teaming’. Of in goed Nederlands: teamen.

Pop-up team: wisselende samenstelling

Met de term teamen geeft Edmondson aan dat het traditionele team, waarin mensen in een vaste samenstelling, naar helders doelen streven en daarbij aan de hand van vastliggende rolverdelingen en werkmethodes naar toewerken, op zijn retour is.

Meer en meer mensen werken tegenwoordig in voortdurend wisselende werkconfiguraties die tal van vormen en variaties kennen. Mensen zijn vaak lid van meerdere teams tegelijk. Teamleden zijn soms over de hele wereld verspreid. Zeker na Corona is het werk steeds vaker een combinatie van online- en offline-activiteiten. De samenstelling van teams verandert zo snel en zo vaak, dat de leden elkaar niet of nauwelijks kennen. En of iemand in dienst is deel uitmaakt van de flexibele schil, dat is al helemaal niet meer relevant.

Reteaming: nog dynamischer dan teaming

Reteaming zien we als de overtreffende trap van teaming. Het opstarten van nieuwe, opsplitsen van bestaande en beëindigen van teamsamenwerking is aan de orde van de dag. Het concept is bedacht door Heidi Helfand en komt uit de SCRUM-wereld. Zij spreekt van dynamic reteaming en schreef het boek Dynamic Reteaming – The Art and Wisdom of Changing Teams. Meer over reteaming, lees je in deze blog.

Meer lezen over teams?

We hebben er veel onderzoek naar gedaan en over gepubliceerd. Onder meer over

 

Recommended Posts