Managen Zonder Macht: niet de makkelijke weg, wel de effectiefste en de duurzaamste

Managen Zonder Macht: niet de makkelijke weg, wel de effectiefste en de duurzaamste

(Joris Merks-Benjaminsen)

In de aanloop naar de dag dat mijn nieuwste boek uitkwam heb ik met veel mensen gesproken over Managen Zonder Macht, over mijn trainingen en over het aankomende boek. De meest voorkomende reactie: “OK, ik snap het… leading without authority…

NEE, DAT IS HET NIET. Managen Zonder Macht richt zich op een andere doelgroep en heeft een ander doel: namelijk het creëren van teams en organisaties die een hoge lat leggen voor zowel prestaties als menselijkheid, waarin inclusiviteit de ‘standaardinstelling’ is

“Creëren van teams en organisaties die een hoge lat leggen voor zowel prestaties als menselijkheid”

Het bewust opgeven van (een deel van) je macht

Managen Zonder Macht - Joris Merks-Benjaminsen (boek) betterday

Managen Zonder Macht – Joris Merks-Benjaminsen

Er is veel geschreven over leading without authority: het richt zich op mensen die geen formele machtspositie hebben, maar toch leiderschap kunnen tonen en mensen mee kunnen krijgen.

Managen Zonder Macht richt zich op mensen die wel een machtspositie hebben, hetzij formeel omdat ze manager of leider zijn, hetzij informeel omdat ze bijvoorbeeld beroemd zijn of deel uitmaken van een bevoorrechte meerderheid.

Managen Zonder Macht gaat over het bewust niet (of minder) gebruiken van de macht die je onvermijdelijk hebt door je formele positie als manager of leider, of door andere privileges. Dat is veel moeilijker. Leading without authority is vooral een kwestie van vaardigheid opbouwen. Voor Managen Zonder Macht is dat niet genoeg.

Managen zonder macht in drie stappen

Het vereist drie stappen, elk moeilijk om te nemen:

 1. het bewust opgeven van (een deel van) de macht die hoort bij je bevoorrechte positie.
 2. afleren van gedragingen die voortkomen uit het onbewust leunen op macht, vaak gedurende vele jaren
 3. de ruimte die ontstaat door het afleren van onbewust leunen op macht gebruiken om nieuwe leiderschapsvaardigheden op te bouwen die niet langer leunen op de macht die je hebt.

Ruimte maken voor investeren: vijf ‘briljante basics’

Het afleren van het onbewust leunen op je machtspositie creëert ruimte om te investeren in je team. In vijf ‘briljante basics’, die je op orde moet hebben als je wilt dat je team maximaal presteert.

 1. Betekenisvolle gesprekken over carrière en persoonlijke groei: het zien van de volledige professional én mens, zo onbevooroordeeld als je kunt.
 2. Afstemmen van richting en verwachtingen.
 3. Zinvolle meetings en het bewust cultiveren van teamnormen (en daar ook rolmodel voor zijn).
 4. Meten van voortgang en doorlopend bieden van ondersteuning en feedback.
 5. Eerlijke en voorspelbare prestatiebeoordelingen.

Als je deze vijf basics niet op orde hebt, zijn er maar weinig dingen die je als manager of leider nog goed kunt doen. Ze werken daarnaast ook als een kaartenhuis. Barstjes in de ene basic veroorzaken barstjes in de rest. Je kunt bijvoorbeeld geen eerlijke en voorspelbare prestatiebeoordelingen hebben, als je niet voldoende investeert in het afstemmen van richting en verwachtingen en als je voortgang niet tussentijds in de gaten houdt en bijstuurt. En het zwaaien van een regenboogvlag om het belang van Diversity, Equity & Inclusion te onderstrepen heeft geen zin als prestatiebeoordelingen en promoties nog vol met biases zitten.

“Ze werken daarnaast ook als een kaartenhuis”

Het juiste doen, voor de organisatie én voor je team

Het moeilijkste is dat het gevoel van urgentie bij de machthebbers laag is, omdat zij niet degenen zijn die lijden onder de gevolgen van een op macht gebaseerde leiderschapsstijl. Die gevolgen worden gevoeld in alle organisatorische lagen onder hen en leiden tot voortdurende druk, politiek gedrag en een cultuur waarin vooral mensen met een enigszins dikke huid slagen en overleven. Nog erger: mensen vertellen de leider niet wat het probleem is, omdat je dan zwak lijkt en omdat ze liever zeggen wat ze denken dat het leiderschap wil horen.

Leiders worstelen

Sommige leiders beginnen het probleem echter op te merken, vanuit verschillende hoeken. Ze worstelen bijvoorbeeld met…

 • het aantrekken en behouden van talent bij jongere generaties die hogere verwachtingen hebben van de betekenis van werk en organisatiecultuur.
 • het aantrekken en behouden van divers talent en het creëren van een inclusieve cultuur.
 • een onvermogen om hun organisaties snel genoeg te transformeren.
 • twijfels over de aanpak voor flexibel werk en werk op afstand.
 • gevallen van ongepast gedrag die blijven opduiken, ondanks de invoering van mechanismen om ze te melden en aan te pakken.

Herken je dit? Wil je meer weten? Wil je zelf aan de slag met Managen zonder Macht?

Neem dan gerust contact op met Joris Merks-Benjaminsen of Patrick Davidson. Vanuit betterday bieden we programma’s op maat aan evenals een eerste kennismakingsworkshop.

Joris Merks-Benjaminsen

Patrick Davidson

 

Podcast met Patrick Davidson over Teaming en Werkvuur - Interviewer Eduard van Brakel

Podcast met Patrick Davidson over Teaming en Werkvuur – Interviewer Eduard van Brakel

 

 

Recommended Posts