Strategie op alle niveaus

Monteurs denken en doen mee

De uitdaging

Strategieformulering is meestal voorbehouden aan de top. Samen met een aantal stafleden en vaak ondersteund door externe adviseurs, geven directieleden zich over aan diepgaande en ingewikkelde strategische discussies. Pas wanneer dat is gebeurd en alle antwoorden helder zijn, is het tijd om de rest van de organisatie over de toekomstplannen te informeren.

Het installatiebedrijf koos voor een radicaal andere opzet. Na jaren van tegenslag en rode cijfers was het bedrijf er weer bovenop gekomen. Maar het management wilde meer: het wilde groeien tot een toonaangevende speler in de markt.

Om dit mogelijk te maken was een strategische herbezinning noodzakelijk. Anders dan gebruikelijk wilde men het proces van strategievorming gezamenlijk met medewerkers aanpakken.

Het resultaat

Managers, stafleden en monteurs werkten 90 dagen intensief samen aan een nieuwe toekomst van hun bedrijf. Zeker voor de monteurs was dat even wennen. Maar toen ze eenmaal voelden dat er naar hen geluisterd werd en hun mening ertoe deed, groeide hun enthousiasme.

Binnen drie maanden werden nieuwe proposities bedacht, werden eerste prototypes van producten en diensten ontwikkeld en getest, werden backoffice en frontoffice processen onder de loep genomen en waar nodig vernieuwd.
De snelheid was enorm: nog nooit eerder was binnen het bedrijf een strategie zo snel geformuleerd en deels zelfs al in praktijk gebracht. De bedachte oplossingen waren van een uitzonderlijk hoog niveau en vooral ook direct toepasbaar. Het eigenaarschap van de bedachte oplossingen was overal in het bedrijf voelbaar. ´Logisch´, zeiden de monteurs, ´we hebben de oplossingen immers zelf bedacht´. Meer over deze case in het boek Werkvuur.

BEKIJK MEER CASES