Geen slepende trajecten, stapels papier en
eindeloze praatsessies

Maar in 5 stappen direct naar concrete verandering

Energiek veranderen (boosten) is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijk bewezen interventies en verandermethodes. Wij hebben die vertaald naar 5 heldere stappen waarmee je snel, soepel en succesvol verandert.

1. Vonken

1. Vonken

In iedere organisatie zit goud, wij noemen ze de vonken. Vonken die het vuur doen oplaaien. Het zijn mensen met ambitie, mensen die bevlogen en enthousiast aan de slag willen. Veranderen doe je namelijk niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. En tempo van verandering laat je niet bepalen door de tegenstribbelaars, maar door enthousiastelingen.

2. Voorsorteren

2. Voorsorteren

Essentieel onderdeel van succesvol veranderen is het formuleren van glasheldere doelen. Dit doen we door samen met een messcherp antwoord te komen op deze kernvragen:

  • Wat willen we de komende 90 dagen presteren?
  • Welk gedrag moeten we vertonen om dat te realiseren?
  • Wie zijn de mensen die het gewenste gedrag (in aanzet) al vertonen en die een koploperrol in het veranderproces zouden kunnen vervullen?
3. Versnellen

3. Versnellen

We versnellen verandering door koplopers de ruimte te geven. Door een sfeer te creëren waarin zij in staat zijn te experimenteren, leren en presteren. Play and work hard! We voorkomen ellenlange analyses en vruchteloze discussies. We focussen op doen, want doen is de beste manier van denken.

4. Verbreden

4. Verbreden

De koplopers effenen de weg, nemen drempels weg en geven het goede voorbeeld. Volgers raken geïnspireerd en besluiten vrijwillig om ook aan het veranderproces mee te doen. Zo groeit een kleine kopgroep uit tot een enthousiaste organisatiebrede veranderbeweging.

5. Versterken

5. Versterken

Wanneer de 90 dagen voorbij zijn gevlogen, is het zaak om gerealiseerde prestaties vast te houden, te versterken en verder uit te bouwen. Maar zonder energieverlies! Het persoonlijk leiderschap van de deelnemers aan het veranderproces is daarbij net zo essentieel als de positieve inbreng van de leidinggevenden die het proces hebben gefaciliteerd.