Sprint: met je team vernieuwing realiseren in 5 uur (en niet in 5 dagen)

Van energie naar impact in korte tijd

Ideeën en ambities zijn krachtige energiebronnen. Een idee kan mensen in beweging krijgen. En met deze werkvorm kun je die energie heel gericht omzetten in positieve impact. In eerdere fasen heb je elkaar leren kennen. Nu is het tijd om stappen te maken.

De Sprint is ontstaan binnen Google waar een groepje mensen ontdekte dat ze onvoldoende konden focussen in hun werk doordat ze energie verloren. Ze gingen van vergadering naar vergadering en werden ook nog eens afgeleid door de stroom emails die om aandacht piepten.

Toen ze ook nog eens ontdekten dat de beste ideeën niet zozeer uit brainstorming-sessies kwamen maar gewoon bij individuele werknemers, ging er een lampje branden bij Jake Knap: de potentie van samenwerking werd onvoldoende benut.

De centrale vraag werd: “Hoe kunnen we mensen in korte tijd heel gericht laten samenwerken om baanbrekende oplossingen te realiseren?”

Wat is de bedoeling?

  • Sprints bieden een manier om grote uitdagingen op te lossen en nieuwe ideeën te ontdekken en te testen met klanten. Dit gebeurt bovendien sneller, effectiever en met meer plezier.
  • Een Sprint bevat de ‘best of’-elementen van uiteenlopende disciplines als innovatie (Lean startup), strategie, design (design thinking) en gedragswetenschappen.
  • De oorspronkelijke variant van deze werkvorm gaat uit van een vijfdaagse sprint waarin je begint met het einde (doelstelling helder krijgen: wat is het probleem?) en eindigt met het begin (een werkend prototype).
  • Tijdens een vijfdaagse sprint wordt op maandag het probleem gedefinieerd, worden op dinsdag verschillende oplossingen in kaart gebracht, neem je op woensdag een besluit, bouw je op donderdag aan een prototype dat je op vrijdag test met klanten. Die periode van vijf dagen zorgt ervoor dat je scherp kunt blijven (en nutteloze discussies afkapt) maar niet uitgeput raakt.
  • Een sprint is vooral bedoeld om grote problemen op te lossen, als je tijdsdruk hebt en als je bent vastgelopen. Dit werkte niet alleen bij software engineers van Google maar ook voor ……
  • Een ander voordeel: het is in te plannen tijdens een gewone werkdag. Tijdens een Sprint ga je heel bewust om met je energie. Je maakt kortere dagen (je start om 10.00, hebt een uurtje pauze en stopt om 17.00 u.) maar werkt geconcentreerd. Je verlies geen energie aan mails en meetings.

Hoe pakken we dit aan?

Dat lees je binnenkort op deze plek. In ons volgende boek hebben we meer dan 30 energieke werkvormen uitgewerkt voor teams die positieve impact willen maken. We maken daarbij onderscheid tussen de 5 dagensprint en de 5 uurssprint.

Recommended Posts