OuiShare Fest: nieuwe manieren van samenwerken

Event | Terugblik op OuiShare Fest 2015, Parijs (Deel 2/2)

Zoals aangekondigd in de vorige blog kom ik even terug op vier van de lezingen, die mij tijdens OuiShare Fest inspireerden: Ronald van den Hoff (Seats2Meet), Robin Chase (Peers Inc), Jeremy Heimans (Purpose) en Frederic Laloux. Online kun je nog veel meer informatie vinden, ook van andere sprekers.

Seats 2 Meet: serendipiteit

Ik begin met een landgenoot. Ronald van den Hoff, van Seats2Meet, is een mooi voorbeeld van de groep gedreven ondernemers die conceptueel denken en vragen stellen meteen ook vertalen naar doen. In zijn spetterende keynote over waardecreatie liet hij zien hoe je in alle onzekerheid gewoon meters kunt maken. Als vertrekpunt nam hij het model van Pine en Gilmore over waardecreatie (Google het en je vindt het bekende voorbeeld van Starbucks). Vervolgens legde Van den Hoff heel concreet uit wat dat in de praktijk betekent voor Seats 2Meet. De manier waarop Seats2Meet, met een team van slechts 4 medewerkers, waarde wil creëren voor haar klanten is bijzonder.

Seats 2 Meet biedt, dat weet je wellicht, professionals een werkomgeving. Daarin zijn ze met de doorbraak van dit soort concepten, niet uniek. Wat het team van Van den Hoff echter als insteek kiest, is wel heel bijzonder. Door je een plek te bieden waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou van betekenis kunnen zijn, en omgekeerd natuurlijk, wil Seats2Meet jouw kansen op serendipiteit, het moment waarop alles voor je samenvalt, vergroten. Dat gebeurt via “onverwachte maar relevante ontmoetingen”, mede mogelijk gemaakt door slimmer gebruik van datastromen en partnerships. Krachtige aanvullingen op een propositie, een werkplek, die al succesvol was. Een boeiend betoog, vol energie en dadendrang. Zijn boek Society3.0 kun je gratis downloaden en online vind je volop interviews met hem (klik hier voor een gesprek van vorige maand, met Erwin Blom en Roeland Stekelenburg) en lezingen van hem.

Peers Inc: samenwerken

Een dag eerder hield Robin Chase (Peers Inc), oprichter van het Zipcar-platform, eveneens een vlammend betoog. Chase publiceerde onlangs haar boek Peers Inc waarin zij pleit voor een nieuwe manier van samenwerken. De bij het grote publiek bekende namen van wat nu de collaborative economy heet – denk aan airbnb, Facebook, Uber, Waze – maken volgens Chase de weg vrij voor de transformatie van kapitalisme. En in die transformatie vinden we volgens Chase een nieuwe manier van samenwerken uit; binnen organisaties, tussen organisaties, organisaties met individuen. Het gaat om samenwerking tussen burgers (de peers) en bedrijven (de ‘incorporateds’, ofwel Inc) zodat je van elke partij zijn kracht kunt benutten. Dat begint met vragen stellen. Waarom hebben we ooit bedrijven uitgevonden? En wat kan een individu beter? En hoe kun je het zo organiseren dat iedereen zijn best mogelijke bijdrage levert? Dat leidt tot platformen die mensen in staat stellen om excess capacity (onbenutte capaciteit, zoals een woning, een boot etc.) te exploiteren. Daarbij is de trend nu dat deze platformbedrijven zich volens Chase als een mini-overheid gedragen. Dat zorgt ervoor dat bij veel platformen de relatie beperkt blijft tot een serie transacties en er geen loyaliteit ontstaat. Dus zijn de Ubers net zo kwetsbaar voor de volgende golf van nieuwe bedrijven als de bedrijven en sectoren die zij zelf omver hebben gehaald.

Purpose

Activist Jeremy Heimans presenteerde The Power Compass, een interessant model waarmee hij je in staat stelt om organisaties te beoordelen. Hij hanteert een indeling naar power model (wat heeft de crowd in te brengen?) en naar power values (wat krijgt de crowd terug voor de waarde die het creëert?). Voorbeelden van een new power model met new power values zijn Etsy, Wikipedia, LinkedIn. Bij deze drie organisaties spelen klanten, leden, bezoekers, participanten, kortom de crowd, een sleutelrol. Etsy liet onlangs bij de beursgang haar crowd meeprofiteren door voor hen enkele aandelen te reserveren.

Het meest sprekende voorbeeld van een old power model met old power values is Apple (controleren eigen ecosysteem tot in de perfectie, dat ecosysteem is waardevol door de vele gebruikers maar de revenuen zijn voor Apple zelf. Bovendien worden de producten top-down gepusht). Zappos, Patagonia en Guardian hebben weliswaar new power values maar werken nog met een oud power model terwijl Uber en Facebook juist met een new power model (de waarde wordt gemaakt door het netwerk van deelnemers en de eigen assets zijn minimaal) werken maar volgens oude power values.

Een boeiende spreker, ik raad je aan om zijn TED-talk te bekijken.

Frederic Laloux

Op dag 2 hield Frederic Laloux een betoog over een andere manier van leiding geven. Een onderwerp waar Hans en ik ons natuurlijk elke dag mee bezig houden. Laloux, oud-consultant bij McKinsey, gelooft dat het roer om moet qua samenwerking. Te beginnen met de aansturing van organisaties. “People at the top box no longer want to be there.’ Laloux beschrijft hij dat in zijn boek Reinventing Organizations (dat je hier kunt downloaden; overigens door te betalen wat je ervoor over hebt). Van predict en control moeten we naar sense en respond. Volgens Laloux werken veel organisaties niet volgens de organogrammen en dat is maar goed ook. “Anders zouden veel organisaties al zijn omgevallen. Informele organisaties helpen om complexiteit terug te brengen en dat heeft veel organisaties op de been gehouden.”

Een jaartje wachten

Tot zover enkele indrukken van vier lezingen van een hele serie sessies die mij aanspraken. Ik kan amper wachten tot de editie 2016 plaatsvindt want ik ben wel heel benieuwd hoe enkele vragen worden opgepakt: hoe gaan sprekers en deelnemers aan de slag met de opgedane inspiratie, de uitgesproken ergernissen of zorgen (de macht van de rijke 1%) en ideeën.

OuiShare Fest zelf is een mooi voorbeeld van de kracht van de crowd. Het geeft aan wat een groep gedreven mensen voor mekaar kan krijgen. Vanuit verwondering en de wens om het anders te doen, zijn ze aan de slag gegaan. Doen is immers de krachtigste vorm van denken….

Recent Posts