Nieuw Leiderschap (sfeerimpressie van het seminar)

Het seminar Nieuw Leiderschap: mindset & methoden van toekomstmakers met Danielle Braun (Corporate Tribe),Allard Droste (Semco-stijl), Patrick Davidson (Wavemakers), Ap Dijksterhuis (Op naar Geluk) en Joep Schrijvers (Leiderschapshistoricus) vond plaats op 22 juni bij De Baak in Driebergen.

Verslag: Marieke van Werven | Fotografie: Iris Borst e.a.

22 juni was een snikhete dag die ik vooral binnen doorbracht. Het was voor mij vooral een inspirerende dag met boeiende sprekers die ons mee namen door hun visie op leiderschap en dan vooral de manier waarop nieuwe leiders denken en doen.

In dit korte verslag zet ik voor je op een rij wat me het meeste bijblijft van dit event. Veranderen begint met bewegen en het openingsmuziekje met videobeelden van dansende mensen zette de toon. Dagvoorzitter Patrick Davidson heet ons welkom en vraagt ons om na te denken hoe energiek we zelf zijn als veranderaar. We stemmen en het blijkt dat de zaal voor 70% uit energieke veranderaars bestaat. De toon is gezet…

 

 

 

 

 

De eerste spreker die Davidson vervolgens aankondigt is Danielle Braun. Danielle laat zien hoe je kunt leren van tradities, ook van ver weg. Ze geeft ons direct een simpele les hoe je de cultuur van een organisatie kunt veranderen. Moeilijk? Nee hoor zegt Danielle, want je hebt elke de kans om cultuur te bestendigen of te veranderen. Maak het klein, net zoals met thuissituaties. Ben jij nog steeds degene die elke week de vuilnis buiten zet? Laat die vuilnis een keer staan en kijk eens wat er dan gebeurt. Ieder van ons krijgt elke dag mini-kansen om cultuur te veranderen.

Wat maakt iemand een goede leider?, zo vraagt Danielle aan de zaal. “Een goede leider heeft zowel power als love”. Power is daadkracht en het durven nemen van beslissingen. Love is de mensen zien en horen. Volgens de Afrikaanse leiderschapsstijl gaat een goed leider uit van de kracht van het collectief en de wijsheid van de minderheid. Deze minderheid noemt zij de Harry’s van de organisatie. En zonder Harry’s geen vernieuwing.

“Een goede leider heeft zowel power als love”

Golven maken

Wie zijn dan die nieuwe leiders die surfen op golven van verandering en verandering zien als een kans om te excelleren? Patrick Davidson geeft ze een gezicht en noemt hen Wavemakers. Met zijn co-auteurs heeft Patrick verschillende wavemakers geïnterviewd, in binnen- en buitenland, in bedrijfsleven en bij overheden. Uit hun analyse blijkt dat wavemakers denken en handelen volgens 5 principes (die samen het acroniem WAVES vormen): Wilskracht, Ambitie, Verbinding, Explosiviteit, Souplesse. Het geheim van hun succes zit dus niet zozeer in slimme plannen, slimme visies of nieuwe businesmodellen maar in hun leiderschap, gedrag en de cultuur die ze ontwikkelen en koesteren.

Een van die wavemakers is hotelpionier Hans Meyer, bekend van Citizen M hotels en tegenwoordig bezig met Zoku. Het idee achter Zoku is om mensen die langer ergens verblijven een plek aan te bieden waar je je ver van huis toch thuis voelt. Zijn hotelconcept is revolutionair en is bezig een enorme wave te veroorzaken in de conservatieve hotelbranche. Die wave is al overgeslagen op de gasten van Zoku die intensief meewerken om Zoku nog beter te maken. Davidson laat korte inspirerende fragmenten zien van de wavemaker-interviews met Meyer.

Je krijgt als deelnemer meteen een beeld hoe deze wavemaker zijn ambitie waar maakt op dit moment. Hij leeft middenin zijn visie en werkt in alle openheid samen, vooral met zijn gasten die hem de best mogelijke feedback geven waardoor ze continu kunnen vernieuwen. “We werken heel wendbaar, zeg maar met een software mindset, in een sector die conservatief is.” Na een pakkend betoog over de vijf principes vraagt Davidson de zaal om “één ding te kiezen waar je morgen mee aan de slag gaat”. Om daarna af te sluiten met een kernboodschap: “Begin met dat ene ding dat je gekozen hebt maar weet dat wavemakers alle vijf principes toepassen. Voor hen is emotie het gaspedaal en is ratio het stuurwiel.”

“Emotie is het gaspedaal en ratio is het stuurwiel”

 

Geef mensen de ruimte

Een andere wavemaker lijkt de volgende spreker, ondernemer Allard Droste. Hij vertelt vol passie en enthousiasme hoe hij zijn bedrijf Aldowa in 10 jaar tijd heeft omgebouwd naar een succesvol bedrijf zonder vaste structuren, afdelingen, managers of beoordelingsgesprekken. Iedereen kan en mag alles. Het resultaat is autonome medewerkers, met eigen verantwoordelijkheid en mooie prestaties. Sleutelwoorden van Allard: begin met een droom, doe dingen vanuit je buik en werk vanuit vertrouwen. Droste vertelt een serie anekdotes waardoor je als toeschouwer helemaal voelt hoe zijn mensen hun werk doen. “Natuurlijk schrok ik wel even toen er een muur werd weggehaald. Maar ik had ze inderdaad gevraagd om het te doen zoals ze zelf dachten dat het beste zou zijn. Het verschil was dat geen plan maakten en erover vergaderden maar meteen tot actie overgingen.”

En als je dan autonomie en eigen verantwoordelijkheid geeft aan mensen als leider, wat levert dat dan op voor? Volgens Ap Dijksterhuis zijn dit belangrijke elementen voor geluk. Geluk is volgens hem de motor die allerlei dingen aanzwengelt en zorgt voor succes. Geluk is volgens Dijksterhuis ‘heel graag willen wat je al hebt’. Het goede nieuws is dat geluk maakbaar is. Volgens onderzoek bestaat geluk uit 40% genen, 10% omstandigheden en 50% eigen keuzes. Er zijn 3 belangrijke factoren die invloed hebben op geluk. Allereerst verbondenheid – de mate waarin je je verbonden voelt met anderen. De tweede factor is competentie – de mate waarin je dingen doet waar je goed in bent en de derde betreft autonomie – de mate waarin je zelfstandig en onafhankelijk bent. Een tip op weg naar geluk volgens Ap: de WWW-oefening. What went well. Schrijf elke avond kort over 3 dingen die goed gegaan zijn tijdens de dag. Veel geluk…

“Geluk is heel graag willen wat je al hebt”

Rol voor volgers

En dan de afsluiting van het seminar vol cabaret, satire en humor door Joep Schrijvers. Hij neemt ons in sneltreinvaart mee door een soort spoedcursus leiderschap door de eeuwen heen en deelt met ons de 5 E’s van leiderschap. Hij richt daarbij zijn pijlen op leiders die hun macht in de hoogste versnelling misbruiken. Schrijvers is echter ook heel duidelijk over de belangrijke rol die volgers hebben en daarom legt hij ons uit hoe je slechte leiders kunt opsporen.

Met veel inspiratie en nieuwe inzichten ging ik naar huis. Dit smaakt naar meer en gelukkig hebben we mooi leesvoer meegekregen….

Marieke van Werven is founder van Energize People en elke dag bezig om mensen te helpen om vanuit meer energie gerichter te werken aan zelf gekozen prestaties.

 

Met veel inspiratie en nieuwe inzichten ging ik naar huis.  

Recommended Posts